CRI - barevný index - Proč je důležitý pro vaše osvětlení

CRI_vernostpodani_barev_1

Pokud jste někdy zvažovali výběr vhodného osvětlení pro váš domov nebo pracovní prostor, jistě jste se setkali se zkratkou "CRI" nebo "barevný index". CRI, neboli Color Rendering Index, představuje klíčový parametr ovlivňující, jak barvy vnímáme pod daným světlem.

CRI je měřítkem, které hodnotí schopnost světla zobrazovat barvy ve srovnání se slunečním světlem, které slouží jako referenční bod s maximální hodnotou CRI 100. Hodnota CRI se pohybuje v rozmezí od 0 do 100, kde vyšší číslo značí lepší reprodukci barev.

Pro lepší pochopení: Světlo s CRI 0 by prakticky znemožnilo rozpoznání barev, zatímco světlo s CRI 100 by dokonale zachytilo barvy tak, jak jsou ve skutečnosti. Běžné LED produkty mají obvykle CRI kolem 80, ale světla Kama Lights nabízí CRI>90 u některých produktů je až 95. Vysokou hodnoto CRI a R9 naleznete například v našich LED panelech, bodovkách, LED páscích a žárovkách. Vyšší CRI hraje klíčovou roli v oblastech, kde přesná reprodukce barev má zásadní význam, jako je umění, design, kulinářství nebo medicína. Nižší hodnoty CRI mohou způsobit zkreslení barev a vést k nesprávným rozhodnutím.

CRI se posuzuje dle plnosti vyzařovaného spektra. Určování CRI je definováno dle mezinárodní agentury CIA (Internation Commision of Illumination) kdy je definováno 14 barev stupnice, Čína si přidala do definice spektra ještě jednu barvu a to R15 - jedná se o průměrnou barvu pleti Asijské ženy. V základu se CRI určuje z 8 barev ze spektra R1 - R8, hodnota poté udává tzv. "typické CRI". Hodnota z barev R9 - R15 udává tzv. "Speciální CRI". Pokud uděláme průměr z hodnot meření barev R1 - R8 dostaneme tzv. "Pruměrné CRI" neboli Ra. Jednotlivé barvy můžete vidět níže na stupnici, jedná se o barvy R1 až R15.

CRI_Ra

V současné době se výrobci hojně zaměřují na hodnoty barvy R9 - Zasaturovaná (tmavá) červená. Jednoduše řečeno, čím větší je hodnota, tím lépe je světlo schopno reprodukovat sytou červenou barvu, což je velmi důležité pro správnou reprodukci barev ovoce, květin a jiných živočisných produktů.

Nízká hodnota CRI(Ra) má při pobytu a práce pod umělým osvětlením za následek tyto skutečnosti:

  • zkreslené vnímání vzdálenosti v osvětleném prostoru,
  • větší únava, bolest hlavy, únava očí,
  • větší chybovost, menší koncentrace při práci,
  • větší riziko zdravotních problémů u nemocných osob,
  • horší prostorová orientace při rychlejším pohybu nebo při vyšší stresové zátěži,
  • zkreslené vnímání barev, které vidíme ve spektru zdroje světla (nevěrohodné vnímání poměru jasu a odstínu barev),
  • zkreslené vnímání kontrastů barev.

CRI může být rozhodujícím faktorem při výběru osvětlení. Ujistěte se, že světlo, které používáte v daném prostoru, umožňuje barvám vypadat co nejpřirozeněji, a tím se vyhnete zkreslení a nepřesnostem v barvách.